66 Kata Kata Motivasi Sabar Dalam Menghadapi Masalah dan Cobaan Hidup

Hidup yang kita jalani pastinya tak akan terkepas dengan yang namanya ujian dan cobaan kehidupan. Seringkali masalah dan cobaan datang bertubi-tubi silih berganti. Pada saat masalah dan  cobaan datang kesabaran merupakan salah satu faktor utama agar kita dapat menghadapi dan melewati cobaan hidup serta sabar adalah salah satu faktor utama akan masalah yangkita alami dapat kita selesaikan. Di saat malalah dan cobaan hidup menerap kita harus bersabar dan senantiasa yakin bahwasanya setiap kejadian, masalah serta ujian yang kita alami pasti akan ada hikmahnya, dalam catatan kita harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi masalah dan Cobaan yang kita hadapi. Cobaan datang karena Allah SWT ingin menguji hamba-hambanNya agar senantiasa bersabar serta bersyukur, masalah dan ujian juga dapat meningkatkan derjat kita di MatanNya apabila kita bersabar dan ikhlas.

 http://www.jooinfoo.com/2018/06/66-kata-kata-motivasi-sabar.html

Dalam kesempatan ini kami akan berbagi Quotes atau Kata kata motivasi sabar dalam menghadapi Masalah dan Cobaan hidup. Semoga artikel ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi anda untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan permasalahan hidup,  semoga bermanfaat:

Kata Kata Motivasi Sabar Dalam Menghadapi Masalah dan Cobaan Hidup:


 http://www.jooinfoo.com/2018/06/66-kata-kata-motivasi-sabar.html
“Tidaklah seseorang mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lapang daripada kesabaran ” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sabar akan mendapatkan ganjaran yang baik, sedangkan mengeluh akan memberikan kesia-siaan” (Yusuf Mansur)

“Ketahuilah bahwa sabar adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepala hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak” (Ali bin Abi Thalib)

“Perkataan orang lain memamng terkadang menyakitkan, jadi bersabarlah dan biarkan perkataan itu lewat dan menghilang”

“Orang orang beriman apabila ia mendapatkan ujian ia bersabar dan ketika mendapatkan nikmat mereka bersyukur”

“Orang beriman itu, jika memandang suatu hal atau peristiwa, maka ia mengambil pelajaran, Jika diam, ia merenung (Tafakur). Jika berbicara maka bicaranya menggugah dan mengingatkan orang. Jika di timpa musibah , ia bersabar. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur”  (Ali Bin Abi Thalin R.A)

“Orang yang bijak adalah yang bersabar bila mendapat ujian, bersyukur ketika mendapat kemuliaan, serta senantiasa berbuat baik”

“Kalau kamu sabar dari maksiat kamu menang dari hawa nafsumu, namu jika engkau kalah egkau merugi”

“Kesabaran dan ketenangan adalah 2 kunci menyelesaikan permasalahan”

“Jangan pernah menyerah di saat doamu tidak terjawab. Jikalau kamu mampu bersabar Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kamu minta”
Al-Hukama

“Mohonlah bantuan ketika susah dengan dua hal : sabar dan salat” (Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya , laki laki dan perempuan yang benar, laki laki dan perempuan yang sabar, laki laki dan perempuan yang khusyu’ , laki laki dan perempuan yang berpuasa, laki laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar” (Q.S AL-Ahzab: 35)

“Orang yang berjiwa besar ialah orang yang bersabar dan beratwakal dalam usSaha”

“Empat perkara yang memperindah dirimu : Sabar, Tabah, Ilmu dan Dermawan”
“Orang yang hebat itu bukan yaang bisa berjalan di atas air, orang yang hebat itu yang bisa bersabar dan menahan ketika ia marah”

“Dan Allah Mengasihi Mereka yang bertahan dengan sabar”

“Sesungguhnya Allah bersama hamba hamba yang sabar”

“Cobaan adalah cara Allah menaikan derajat kita”

“Setiap masalah dapat terselesaikan dengan kesabaran”

“Dengan kita senantiasa bersabar kita akan mendapatkan hikmah dari cobaan yang kita alami”

“Mengeluh menambah masalah, berusaha dan bersabar menyelesaikan masalah”

“Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, untuk menguji kesabaran dan keikhlasan pada diri kita”

“Jalan menuju kebaikan itu memang sukar, namu dengan kesabaran, keikhlasan kesukaran dapat menjadi kemudahan”

“Barangsiapa dia bersabar maka Allah akan menambah nikmat kepadanya”

“Bersyukur dan bersabar adalah cara terbaik untuk menjaga nikmatnya”

“Bila kamu gagal bersabarlah, bila kamu berhasilbersyukurlah”

“Hati yang lapang ialah hati yang selalu bersyukur dan selalu bersabar”

“Terkadang cobaan dan ujian di harirka oleh Tuhan, agar kita tahu maknanya sebuah kesabaran”


“Sabar dan Ujian itu ibarat air dan wadah jika wadah semakin besar maka air dapat tertampung”

“Musibah yang sudah terjadi tidak bisa di hapus dengan kesedihan, namu itu bisa di hapus denga kesabaran”

“Bersabar di atas kewajiban Allah maka ia tidak mengabaikan kewajibannya”

“Bersabar dari perakara haram maka ia tida mengerjakan perkara haram tersebut”

“Bersabar di atas ketetapan dan ketentuan Allah, maka ia tidak akan membenci ketetapan dan ketentuannya”

“Selamat sejahtera atasmu dengan sebab kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu” (QS Ar-rad : 24)

“Cobaan dan kesulitan adalah penghapus dosa untuk para hamba-Nya yang sabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah Yang Maha Pengasih”

“Kesabaran ada dua macam, sabar ketika ditimpa musibah merupakan perkara yang baik, dan yang lebih utama dari itu adalah sabar meninggalkan maksiat”

“ Solusi untuk setiap masalah ada di sabar dan Istighfar”

“Tiga hal yang ada pada diri seorang yang sukses : Sabar, Senyum dan Sederhana”

 “Aku akan bersabar, sampai kesabaran pun mencoba kesabaranku”  (Sayyidina Ali bin Abu Thalib)

“Aku menangis dengan air mata tapi tak ada yang peduli. Tapi ketika aku menangis dalam sujud, Allah memberiku kesabaran”

“Barangsiapa dia bersabar dalam menghadapi kesulitan ,maka akan di adakannya dua kemudahan setelahnya”

“Cobaan silih berganti, Ujian datang bertub-tubi hadapi dengan : Tawaqal, Sabar dan Istiqomah”

“Sabar meningkatkan kualitas diri ketika kamu menghadapi masalah”

“Belum di katakan beriman seseorang jika belum datang kesusahan, ujian berupa musibah serta kemewahan dan seorang tersebut  bisa menjalaninya dengan sabar dan syukur ”

“Sabar artinya bukan hanya tidak marah ketika di sakiti orang lain, sabar yang paling baik yaitu sabar dalam menjauhi maksiat”

“Barang dia bersabar menghadapi masalah, tersenyum dalam menjalani cobaan serta ikhlas dalam bertwakal niscaya ia termasuk orang orang yang beruntung”

“Hendaknya engkau bersabar, karena sabar adalah pengendalisegala urusan. Bagaimanapun juga engkau harus memilikinya selama engkau hidup di dunia. Karena sabar merupakan budi pekerti dan hiasan yang baik”  (Imam Habib Abdullah Bin Alwi Haddad)

“Orang yang paling bahagia adalahorang yang mempunyai hati yang bersih, memiliki badan yang sabar, dan tangannya selalu puas dengan apa yang dimiliki nya”  (Al Hikmah)

“Bersabarlah sesungguhnya sabar itu perisai diri” (Imam Asy-Syafi’i)

“Sabar dalam menghadapi cobaan adalah inti dari sebuah cobaan”

“Ketenangan hidup lahir dari rasa sabar dan ikhlas”

“Masalah di hadirkan Tuhan agar kita menjadi Tegar dan Sabar”

“Baik buruknya peristiwa hanya dapat di ambil hikmahnya oleh  orang yang senantiasa berprasangka baii, bersyukur dan bersabar”

“Ketika kamu marah, duduklah, ketika masih marah rebahkan badanmu, ketika masih marah berwudlu lah, ketika masih marah diam dan bersabarlah”
“Seuah ketenangan dalam masalah hanya dapat diraih dengan ketenangan hati”

“Kekuatan terbesar manusia adalah pada kesabarannya dan pada semangatnya”

“Suatu cobaan datang pada semua orang, namu tidak semua orang bisa bersabar, perlu di ketahui bahwa salah satu solusi masalah adalah sabar”
“Bila kita tidak bersabar dalam menghadapi sebuah ujian itu bisa bertanda kita sedang mendapat hukuman dan teguran”


“Masalah datang kepada semua orang, namun masalah hanya mau tunduk pada orang yang sabar dan tawakal”

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang pandai bersabar dan pandai menahan amarah ketika marah”

“Masalah bagi orang yang sabar adalah ajang untuk memantaskan diri dan meningkatkan kualitas diri”

“Dan mintailah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat sesungguhnya sholat sangatlah berat kecuali bagi orang orang yang khusyuk’ ”  (Al Baqarah : 45)

“Gunkanlah senjata SABAR ketika kamu menghadapi orang yang iri dan dengki” (Habib Ali Zaenal)

“Apakah itu kesabaran? Sabar itu bagiku adalah ketika kamu menelan kepahitan daripada Tuhanmu, kamu menelannya tanpa bermuka masam” (Imam Junaid Al Baghdi)

“Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas daripada SABAR”  (HR. AL-Hakim)

“Orang yang  paling sabar adalah yang senantiasa bersabar di atas kebenaran” (Al Imam Ali Bin Abdil)


 http://www.jooinfoo.com/2018/06/66-kata-kata-motivasi-sabar.html


Sekian di atas merupakan kumpulan quotes atau kata kata motivasi sabar dalam menghadapi masalah dan cobaan hidup. Semoga kita selalu senantiasa bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian dan segala cobaan yang di berikan oleh Allah SWT. Dan senantiasa menjadi hamba yang sabar dalam menjalani segala ketetapannya dan senantiasa bersyukur dalam menjalani segala ketentuannya. Akhir kata semoga bermanfaat. Bila ada hal yang salah itu datangnya dari diri penulis dan bila dan hal yang bermanfaat itu datangya dari Allah SWT.

Baca Juga :
Tips-tips memaksimalkan kinerja otak manusia
Kata Kata Motivasi Semangat Hidup Pilihan!
Kata Kata Motivasi Islam Tentang Kehidupan Terbaik 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel