Kata Kata Motivasi Islam Tentang Kehidupan Terbaik

http://www.jooinfoo.com/2018/06/kata-kata-motivasi-islam-kehidupan.html

Pengantar

Dengan Menyebut Nama Allah kami menuliskan artikel ini. Islam adalah Agama Rahmatallil’alamin yaitu agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam ini tak terkecuali manusia. Dengan kerendahan hati dan dengan mengagunggkan AsmaNya yang indah kami akan berbagi khasanah mengenai Kata-Kata Motivasi Islam Tentang Kehidupan Terbaik yang bersumber dari AL-Qur’an, AL-Hadist, dan dari para tokoh-tokoh besar islam. Semoga dengan anda membaca kata-kata motivasi islam ini dapat memberikan semangat, inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi masalah dan cobaan dari Nya serta menjadi perantara agar mendapatkan Ridho dan Rahmat Nya Insyaallah. Aamiin.


Kata-kata motivasi islam tentang kehidupan terbaik :


 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
QS Al-Insyirah : 6

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram.”
QS Ar-Ra’d:28

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya”
QS At-thaalaq:3

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
QS:Al-Baqarah:286

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
QS:Al-insyirah:8

“Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan”
QS:Al-Hadid:5

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (Nikmat-Ku),maka pasti azab-Ku sangat berat ”
QS.Ibrahim:4

“Di dalam hati terdapapat sebuah kegelisahan yang tidak mampu ditenangkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah.”
Ibnu Qayyim

‘Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sedekah”
HR. Al-Baihaqi

“Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya”
HR.Ahmad

“Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik”
HR.Ahmad

“Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sadar”
HR.Al-Hakim
“Tidaklah seseorang mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lapang daripada kesabaran ”
HR. Bukhari dan Muslim

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahmya”
H.R Bukhari

“Kita Stress karena terlalu banyak mengandalkan diri dan mahkluk yang lemah bukan mengandalkan yang Maha Kuasa Atas segalanya”
Aa Gym

“Saudaraku, dendam dan kedengkian yang ada dalam hatimu lebih membahayakan kesehatanmu daripada musuh yang nyata”
Dr. Aidh Al-Qarni

“Ingin duniawi sangat boleh dan wajar, tapi tak harus ngotot harus dapat karena belum tentu baik untuk dunia akhirat kita”

“Terkadang kita harus mundur beberapa langkah agar bisa melompat”
Fahri

“Hidup bukan untuk pamer dan banyak gaya, tapi untuk banyak berbuat kebaikan yang tulus”
Aa Gym

“Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama”
Umar bid Abdul Azis

“Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum”

“Sebaik-baiknya perkataan adalah yang sedikit namun memberikan kejelasan”

“Orang orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal : kepercayaan, cinta dan rasa hormat”

“Jiwa yang tamak akan senantiasa mengeluh di atas kekayaan”

“Diantara tanda berpalingnya Allah SWT dari seorang hamba adalah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya”
Imam Hassan Al Bashari

“Aku tidak meminta pekerjaan yang lebih ringan daripada ini, namun aku meminta kepada Allah tubuh yang lebih kuat daripada ini”
“Umar Bin Khatab”

“Kalau mau beli sesuatu sebaiknya bukan karena ingin tapi karena perlu dan mampu niscaya tidak jadi beban”
“Aa Gym”

“Aku yakin bahwa jata rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatikupun selalu tenang karenanya”
Imam Asy-Syafi’i

“Alangkah ruginya jika kita hanya mengejar dunia, tidak mengejar keridhaan Allah sebagai Pemilik Dunia”
Yusuf Mansur

“Rezeki kita sudah ada, utuh, lengkap, tak akan tertukar. Jemputlah dengan niat dan cara Allah sukai, niscaya cukup dan berkah”
Aa Gym

Orang yang paling dzalim terhadap dirinya adalah yang mau merendahkan diri kepada selain Allah, dan mengharap cinta kepada selain Allah yang tidak bisa memberinya manfaat.”
Ima Asy-Syafi’i

“Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu seubuh, sedang kamu terlelap dalam tidur”
Luqman Hakim

“Bagaiman mungkin kita sibuk mencari rezeki, tanpa memohon kepada Ar-Razaaq, Allah Penguasa dan Pembagi Rizki”
Aa Gym

“Sabar akan mendapatkan ganjaran yang baik, sedangkan mengeluh akan memberikan kesia-siaan”
Yusuf Mansur

“Janganlah engkau tuntut Allah karena tertudanya keinginanmu, tetapi tuntulah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah”
Syeickh Ibnu Athaillah

“Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan sebagaimana saya tidak menyesal dengan atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha”
Haru Al Rasyid

“Orang terkaya yaitu orang yang menerima pembagian Allah dengan rasa senang”
Ali Bin Husein

“Sesungguhnya Allah sudah sangat tahu keinginan dan yang terbaik bagi kita, fokus saja lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang disukai Nya”
Aa Gym

“Bila engkau adalah pemilik hati yang qanaah (ridho dan merasa cukup dengan pembagian Allah ), maka engkau adalah orang kaya”
Imam Asy-Syafi’i

“Orang yang  tidak percaya bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka ia akan mendapat laknat Allah”

“Bila semangat karena di puji, tak semangat karena tak dipuji dan patah semngat karena di caci itu ciri kita tidak ikhlas”

“Orang lain boleh meragukan anda, tetapi anda tidak boleh meragukan diri anda sendiri”
Ippho Santoso

“Ketahuilah bahwa sabar adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepala hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak”
Ali bin Abi Thalib

“Jiwa yang bersukur , akan berbahagia bahkan  di atas permasalahan”

“Sedikit makan, sedikt tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah”

“Aku akan mencari ilmu karena Allah dan aku tidak akan mencari ilmu jika untuk selain Allah”

“Berpikir merupakan cermin untuk melihat apa-apa yang baik dan yang buruk pada diri mu”

 “Barang siapa tidak menghargai nikmat, maka nikmat itu akan di ambil dalam keadaan ia tidak mengetahuinya”
Siry Assaqathi

“Lupa 5 hal karena 5 hal, cinta dunia lupa akhirat, cinta kehidupan lupa kematian, cinta rumah mewah lupa makam, cinta harta lupa sedekah, cinta makhluk lupa dengan Allah”
Yusuf Mansur

“Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia perbanyak sedekah. InsaAllah, Allah akan segera berkenan melapangkan rezeki hambanya yang bersedekah karena Allah”
Yusuf Mansur

“Apabila engkau melihat seorang menyia-nyiakan salatnya, maka demi Allah, orang tersbut akan menyia-nyiakan perbuatan yang lainnya”
Umar Bin Khatab

“Setiap manusia hendaknya memperhatikan waktu dan senantiasa mengutamkannya”

“Barang siapa tidak dicoba dengan bencana dan kesusasahan, maka tidak  ada kebahagianpun baginya disisi Allah”

“Sebaik baiknya wanita adalah yang paling ringan mas kawinnya”

“Sesungguhnya Dia tidak menyikai orang-orang yang menyombongkan diri”

“Dunia ini buka temoat untuk menetap tetapi dunia ini tempat untuk lewat (sementara)”
Syeikh Abdullah Basudan

“Apabila sesorang menegur kamu penuh hikmah dan kamu terasa dan marah dengan tegurannya, bahwa ada sebesar-besar takabur dalam hatimu”
Imam AL-Ghazali

“Perindah dirimu bukan untuk di puja oleh orang lain, tetapi perindahkan diri, agar di cintai Dzat Yang Mencitai Keindahan”
Habib Jamal Bin Toha Ba’agil

“Carilah sahabat yang mampu mengingatkan kamu pada Allah”
Habib Zaenal Abidin Al-Hamid
“Ilmu itu seperti air, Jika ia tidak bergerak, akan menjadi mati lalu membusuk. Teruslah bergerak dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Agar semaki banyak kebermanfaatan yang di dapatkan di dalamnya. Jangan hanay diam untuk mengajarkannya, karena akan menjadi penyakit dalam dirimu”
Habib Quraisy Baharun

“Mata dan telinga merupakan pintu, hati merupakan rumah. Kawal Ia apa saja yang masuk melalu pintu agar rumah kita selamat”
Habib Ali Zaenak Abidin bin Abu Bakar-Al-Hamid

“Tak bermanfaat ilmu itu, tanpa zikir. Mesti diringi ilmu itu dengan zikir”
Habib Musa Kadzim

“Allah Maha Kaya, gajah hidup dicukupi rezekinya apalagi manusia”
Aa Gym

“Sibuk dengan penilaian orang akan membuat kita sibud dengan membangun topeng bukan isi”
Aa Gym

“Terapi Hati yang paling berkesan adala istighfar”
 Syeikh Nurudin Marbu Al-Banjar Al-Makki

“Wahai anakku hendaklah kamu duduk dengan para ‘ulama. Sesungghunya , Allah Subhanahu wa Taa’ala menghidupkan hati sesorang itu dengan cahaya para ‘ulama seperti mana Allah SWT menghidupkan tanaaman turunnya huja”
Luqman Al-Hakim

“Biarkanlah seluruh manusia melukai kita, Tapi jika hati kita bersama Allah, kita akan merasakan kelazatan perhubungan dengan Allah”
Al-Fadhi Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari

“Allah menciptkan penyelasan, agar kita tahu bahwa tidak semua hal boleh diulang di dunia ini tersmasuk umur kita”
AL-Hikmah

“Amal tidak akan mamu tegak kecuali dengan iman. Barang siapa lemah keimannya maka lemah amalnya”
Luqman Al-Hakim

“Keberanian bukan hanya melibatkan berdiri dan bercakap benar tanpa rasa takut. Ia juga termasuk duduk dan mendengar tanpa kesombongan kepada orang lain yang bercakap benar”
Habib Ali Zaenal Abidin Abdurahman Al-Jufri

“Daripada kamu memikirkan mereka yang tidak tulus mencintaimu, lebih baik kamu mendoakan mereka yang setia kepadamu”
Habib Ali Zaenal Abidin

“Orang yang paling dekat dengan Allah, adala orang yang palinh banyak manfaatnya kepada orang lain”
Habib Ali Zaenal Abidin

“Kutaati semua hasratku, tapi dia memperbudakku. Kalau saja aku puas dengan yang ada niscaya aku menjadi orang yang merdeka”
Al-Hikmah

“Selama hidup di dunia ini, yang terbai adalah menyelamatkan hati dari berburuk sangka”
Imam Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani

“Orang yang memakai cermin mata yang kotor, akan melihat semua perkara kotor. Begitu juga dengan hati, jika dipenuhi dengan perkara kotor, akan mula sangka buruk kepada orang lain ”
Haji Ismail

“Lidah akan senantiasa berkata jujur apabila hatinya ikhlas dan jujur”
Sayyidina Umar Al-Khatob

“Pada hari kamu nampak kelemahan diri kamu, itulah anugerah/hidayah dari Allah pertanda kamu dekat dengan Allah. Tetapi pada hari kamu nampak keburukan orang lain itu pertanda kamu jauh dengan Allah ”
Hukama

“Yang terbaik bukan mereka yang tinggi ilmunya tapi mereka yang selalu berprasangka baik. Karena pasti ahklaknya juga baik”
Habib Zaenal Abidin Alkaff

“Jangan biarkan sekecil apapun kesombongan dalam jiwa ini, segera Istighfar memohon ampunan Nya dan bersihkanlah hati. Sebab jika sombong mulai melebar, maka pintu kebenaran pun pasti akan tertutup baginya”
Habib Quraisyi Baharun

“Jangan kamu berjalan sambil mengangkat dada (bangga), senantiasalah pandang ke bawah (tanah)”
Habib Zaenal Abidin bin Abu Bakar Al Hamid

“Apabila sudah tiada keinginan untuk berbuat kebaikan ,cukuplah itu sebagai musibah dan bala yang menimpa diri mu”
Imam Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad

“Bila kamu menemukan kecantikan dalam hati mu, kamu akan menemui kecantikan pada setiap hati ”
Maulana Jalaludin Ar Rumi

“Tanda bahwa Allah sedang tidak peduli dengan hamba adalah ketika Allah menjadikan sibuk dengan hal hal yang tidak berguna”
Imam Junaid Al Baghdadi

“Bersahabat dengan penjual minyak wangi kita akan menrima percikan wanginya, manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan api nya akan mencarikan baju kita”
Habib Zaenal Abidin bin Abu Bakar Al Hamid

“Tanda tanda orang itu benar benar mencintai kepada Allah ialah mereka senantiasa menanti nantikan masuknya waktu salat”
Syeikh Muhd Zainul Asri Bin Haji Romi

“Akhlak yang baik itu datang dari cahaya yang menyinar dalam hati kita. Untuk menghadirkan cahaya dalam hati kita adalah dengan wirid dan zikir”
Syeikh Muhd Zaiunur Asri Bin Haji Romli

“Pekerjaan sekedar keperluan. Carilah Pekerjaan yang lebih bersih. Jangan sampai pekerjanmu itu mengganggu agamamu”
Al Fadhil Ustadaz Iqbal Zain Al Jauhari

“Orang yang paling beradab adalah orang yang dapat menahan diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak beradab”
Maulana Jalaluddin Rumi

“Berprasangkalah baiklah kepada manusia. Jika kau ingin meneliti, maka telitilah diri mu sendiri. Curigailah diri mu sendiri , meski ia sedang berbuat ketaaatan”
Al Imam Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsyi

“Tidak akan pernah mengenal keiklhasan, kecuali orang orang yang pernah bersikap riak

Al Hikmah

“Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan dan boleh jadi kehancuran itu karena kemarahan”
Ali Bin Abi Tahalib R.A

“Lelaki terburuk di dunia adalah lelaki yang tanganya pernah di buat untuk memumukul wanita yang lemah”
Habib Ali Zaenal Abidin Bin Alwi Alkaff

“Jangan pernah putus asa dari besar dan banyaknya dosa. Kamu hanya perlu selalu kembali kepada Allah dan bersungguh sungguh memohon ampunan Nya”
Habib Ali Al Habsyi

“Kepandaian lidahmu berkata-kata tanpa diiringi amaln hati , tidak akan membawa langkahmu kepada AL-Haq walau salangkahpun”
Imam Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani

“Terimalah nasihat dan peringatan dari saudaramu yang beriman, dan janganlah kamu menetangangnya, karena ia melihat terhadap apa yang tidak dapat engkau lihat di dalam dirimu sendiri ”
Imam Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani

“Terapi hati yang paling berkesan adalah Istighfar”
Syeikh  Nurrudin Marbu Al-Banjar Al-Makki

“Ada dosa yang tidak terampun dengan Istighfar, tapi ia terampun dengan ujian Allah. Ujian juga modal penghapus dosa”
 Syeikh Muhd Zainul Asri Bin hj Romli

“Jika ada kata kata yang meyakiti hatimu, menunduklah dan biarkan ia melawatimu (Jangan di masukan ke hati agar tidak lelah hatimu)”
Ali Bin Abi Thalib R.A

“Barang siapa yang ketinggalan (waktu) untuk memperbanyak puasa sunah dan ibadah, maka hendaknya dia menyibukan dirinya dengan bershalawat kedapa Rasullulah”
Imam Ibn At’thoillah As-Sakandari

“Waspadailah kalian dengan dunia. Sihirnya lebih hebat dari harut dan marut. Sihir harut dan marut dapat dapat memisahkan antara suami dan istri, sedangkan sihir dunia dapat memisahkan antara seorang hamba dengan Rabbnya”
Al Hikmah

“Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu maka berlari kecil lah . Jika kamu lelah, berjalanlah, Jika itu tak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berjenti”
Imam Asy-Syafie

“Masing masing dari kita di amanah kan untuk menyampaikan risalah agama ini mengikut kemapuan kita”
Habib Ali Zaenal Abiddin bin Abu Bakar Al-Hamid

“Mereka yang takut kepada Allah, akan di jauhkan diri dari maksiat, akan di jauhkan diri dari perkara yang melalaikan”
Syeikh Nazrul Nasir Al-Azhari

“Pencari dunia jumlahnya banyak, pencari akhirat jumlahnya sedikit. Dan pencari Allah SWT lebih sedikt dari yang setiap sedikit”
Imam Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani

“Tertawa itu perkara yang harus, tapi bila banyak tertawa akan menyebabkan kerasnya hati”
Habib Ali Zaenal Abiddin Al Hamid

“Seandainya kita berdamai dengan dengan nafsu, maka kita akan berperang dengan manusia, Begitu Juga sebaliknya, seandainya kita berperang dengan nafsu maka kita akan berdamai dengan manusia”
Syeikh Hamza Yusuf

“Jika kamu ingin menghilangkan masalah yang menimpamu, maka hilangkan dosa-dosa yang ada pada diri mu”
Imam Ibnul Jauzi

“Orang yang arif dan bijak adalah orang yang memandang aib aibnya sendiri, sedang orang orang yang lalai adalah orang yang menyoroti dan sibuk dengan aib aib orang lain”
Imam Syeikh Abu Bakar Bin Salim

“Orang beriman itu, jika memandang suatu hal atau peristiwa, maka ia mengambil pelajaran, Jika diam, ia merenung (Tafakur). Jika berbicara maka bicaranya menggugah dan mengingatkan orang. Jika di timpa musibah , ia bersabar. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur”
Ali Bin Abi Thalin R.A

“Jika kamu bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan lagi rezeki lagi kepada kamu”
Ali Zaenal Abiddin Al Hamid

“Istiqomahlah dalam menjalani oerintah Allaj walaupun semua orang  menjadi beralawanan denganmu ingatlah bahwa Allah bersamamu”
Muhammad Al-Bagir Bin Alwy Bin Yahya

 “Jika engkau mengenal dirimu maka engkau tidak akan ternacam dengan kata kata orang lain”
Al-Imam Sufya At-Tsauri

“Orang yang beruntung adalah orang yang selalu ridho dengan ketentuan Tuhannya”
Al-Habib Tauifiq Bind Abdul Asseqaf

“Jika berbicara, bicaralah dengan niat yang baik, jika diam dengan niat yang baik”
Al-Imam Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani

“Jangan pernah menyerah di saat doamu tidak terjawab. Jikalau kamu mampu bersabar Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kamu minta”
Hukama

“Hiasilah mulut ini dengan kata kata yang baik, bila mana tak mampu berkata yang baik, maka janganlah berkata yang tidak baik”
Habib Zaenal Abiddin Bin Abu Bakar Al-Hamid

“Mintalah kepada Allah SWT. Jangan sampai terbiasa membebankan kepada orang lain. Bimbang terlalu lama akan menimbulkan sifat dan  rasa malu dalam diri. Cobalah untuk tidak meminta minta di dalam berbagai perkara, kecuali diri sudah tak mampu.”
Habib Zaenal Abiddin Bin Abu Bakar Al-Hamid

“Ajari diri kita untuk senantiasa tawadhu’ dan memandang orang lain lebih baik dari pada kita.”
Habib Ahmad Bin Novel Bin Jindan

“Satu dosa walaupun kecil yang tidak mendapatkan pengampunan Allah akan membawa penyesalan yang sangat besar di hari kiamat”
Al-Allamah Habib Umar Bin Muahammad Bin Hafidz

“Stress (tekanan) itu karena banyaknya berfikir dan sangat kurang berdzikir. Jika ingin tenang setiap kali berfikir langsung zikrullah, ingat kepada Allah”
KH Abdullah Gymanastiar

“Berhentilah menyalahkan orang lain walaupun memang ia bersalah, namun ajaklah ia dan berilah dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya”
Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwy Bin Yahya

“Jika kamu berada di dalam jamuan hendaklah menjaga adab, di rumah orang menjaga mata, di dalam salat menjaga hati, jika sendirian menjaga pikiran, dan di dalampergaulan menjaga lisan”
Imam Al-Ghazali

“Keajaiban yang paling hebat bukanlah terbang di udara atau mengubah debu menjadi emas, atau mengobati orang yang sakit, melainkan istiqomah dalam ketaatan dan ibadah.”’
Mawlana Syeikh Nazim Al-Haqqani

“Barang siapa yang jujur lisannya akan bertambah amalanya, barang siapa baik niatnya akan ditambah rezekinya dan barangsiapa yang berbakti pada keluarganya akan diberkahi umurnya”
Al Allamah Sayyidik Habib Umar Bin Muhammad Bin Hafidz

“Jika engkau tidak menyibukan dirimu dengan kebaikan, maka engaku akan di sibukan dengan kebathilan”
Imam Asy-Syafi’i


Penutup

Akhir kata sekian semoga Artikel mengenai Kata Kata Motivasi Islam Tentang Kehidupan Terbaik dapat bermanfaat untuk saya pribadi, untu pembaca sekalian dan untuk kita semua. Semoga Allah berkenan memberikan manfaat dan semangat dalam menjalani kehidupan kita dunia dan akhirat serta menjadi Manusia yang Amal Ma’ruf Nahi Munkar dan senatiasa menaati segala perintahNya dan selalu menjauhi segala larangan Nya Aamiin.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel